DR-Max 英語一點就明 免費送出3,000套《迪士尼21世紀百科全書》
Advertisements

DR-Max 英語一點就明 免費送出3,000套《迪士尼21世紀百科全書》

2021-03-04

【免費】萬眾期待!登記即送!只有3,000套!《迪士尼21世紀百科全書》全套10本!標準價$880!小朋友對世界充滿好奇,經常向家長發問十萬個為什麼!但家長們唔洗頭痕,有DR-Max《迪士尼21世紀百科全書》幫你哋解答小朋友心中嘅疑問,引領佢哋打開知識大門,擴闊視野,一齊放眼看世界!《迪士尼21世紀百科全書》係一套小朋友必備嘅經典圖書,就連香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長都推介!

DR-Max《迪士尼21世紀百科全書》全套圖書涵蓋科學、自然、人類文明和歷史等多個主題,並附有小常識及辭典,讓小朋友能夠吸收多方面知識,擴闊知識領域。圖書配以家傳戶曉嘅迪士尼人物,增添閱讀趣味,加深小朋友對書本內容嘅印象及記憶,開拓佢地更多嘅想像空間!各位家長如果想擴闊小朋友嘅視野,就快啲留言「放眼世界」索取登記方法啦!

參加方法
1)Like「DR-Max 英語一點就明」Facebook Page
2)Like & Share呢個Post
3)在此post留言「放眼世界」

禮品套裝包括 《迪士尼21世紀百科全書》10本(標準價 $880),DR-Max Electronic English 試用版工作紙套裝!套裝數量有限,先到先得~ 新年前登記,新年後就到手!

名額:首3,000位登記
截止登記日期:2021年3月31日

#drmax #drmaxhk #迪士尼 #百科全書 #迪士尼21世紀百科全書 #放眼世界 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/DR-Max 英語一點就明

Article Categories:
Jetso · 免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝