CSD 中衛 Tom and Jerry 口罩 屈臣氏獨家販售
Advertisements

CSD 中衛 Tom and Jerry 口罩 屈臣氏獨家販售

2021-10-27

【購物】Tom and Jerry 口罩 CSD中衛喚回你的童年記憶!大家的童年記憶中有Tom and Jerry的身影嗎?湯姆貓與傑利鼠的追趕畫面、與對方進行不同的惡作劇、雙方互相打打鬧鬧、傑利鼠為了搬運起士而被湯姆貓逮得正著等等。圖面設計為普普風格的Tom and Jerry,藍、桃紅、黃的配色,除了搶眼外,搭配中衛經典「月河藍」,整體上更活潑、趣味。隨機裁切也讓每一片口罩的圖面的配置都不一樣。

外盒設計上,正面可以看到可愛的湯姆貓及傑利鼠、上方印上雷射icon的小巧思,以及浮印經典紅色的Tom and Jerry的Logo,提升整體質感。大家的童年記憶,10月21日起就在屈臣氏獨家販售,相關販售資訊請洽詢屈臣氏。

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#華納兄弟 #TomAndJerry #湯姆貓與傑利鼠 #CSD中衛 #屈臣氏獨家款 #喚起你的童年記憶 #普普風格搶眼配色 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/CSD 中衛

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數