CSD 中衛 防疫用品展 免費換領 CSD 中衛天空藍5個袋裝口罩
Advertisements

CSD 中衛 防疫用品展 免費換領 CSD 中衛天空藍5個袋裝口罩

2021-05-03

【免費】中衛防疫用品展!九龍區同新界區又有 中衛防疫用品展!有唔同顏色嘅中衛口罩!仲會有少量 限量版中衛 x 蠟筆小新醫療成人口罩30個裝!現場購物仲會有贈品送!中衛 x 蠟筆小新醫療成人口罩30個裝 定價 $250,購買2盒蠟筆小新成人口罩,送炫綠口罩30個裝1盒!

盒裝Csd中衛口罩(台灣製版),50個裝定價 $128,30個裝定價 $118,中童口罩定價 $120,購買1盒將會隨機送贈Csd中衛5個裝嘅袋裝口罩1包!

日期:2021年5月3日至5月5日 星期一至星期三
時間:上午10時至下午6時
地點:啟源中西藥房
地址:觀塘藍田啟田商場2樓214 A號舖

日期:2021年5月6日至5月8日 星期四至星期六
時間:上午10時至下午6時
地點:歐冠大藥房
地址:屯門湖翠路168-236號海趣坊35號舖

除此之外,喺啟源中西藥房中衛防疫展中like 同share fan page,可以免費獲得Csd中衛天空藍5個袋裝口罩一包!*贈品先到先得,送完即止

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#Csd中衛香港 #中衛防疫展 #蠟筆小新 #抗疫必備 #保護裝備 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Csd中衛口罩 – 香港

Article Categories:
九龍 · 免費 · 街頭推廣 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝