CRCare 華潤堂 屯門良景分店 讚好專頁送 安施露酒精搓手液
Advertisements

CRCare 華潤堂 屯門良景分店 讚好專頁送 安施露酒精搓手液

2021-01-31

【購物】華潤堂屯門良景新店開幕 著數源源賞!華潤堂屯門良景新店開幕喇!為您提供多項精彩著數源源賞!即日起至2021年1月31日嚟華潤堂屯門良景分店購物滿$388即減$50*,滿$688仲即減$100*!依家讚好華潤堂Facebook專頁,即送您「安施露酒精搓手液 原味 100毫升」1件^!購物滿$50送您「三影檢查手套 (大碼) 100隻」1件 ^ 價值$10;購物滿$100送您「SKL護目眼鏡Y1-A」1件^ 價值$59;購物滿$1,288仲送您「卡撒天嬌櫻桃小丸子被袋套裝3尺單人」1套^ 價值$1,098添^!

屯門良景新店為您提供各款野生冬蟲夏草、天然燕窩、藥材及湯料、中西保健品、維他命、健康食品、嬰兒產品、零食、個人護理、家居用品及醫療護理用品,華潤堂時刻守護您健康。開幕優惠千萬唔好錯過,依家就嚟屯門良景新店購物啦!

地址:新界屯門田景路31號良景邨良景廣場3樓L310-311號舖
*單一發票折實計,每單限減一次,指定貨品除外
^單一發票折實計,每單限送一次,指定貨品除外,送完即止
– 詳情請向店員查詢

#華潤堂 #CRCare #屯門良景 #新店開幕 #獨家優惠 #蟲草燕窩 #天然藥材 #中西保健品 #零食 #個人護理 #家居用品 #嬰兒用品 #醫療護理 #著數 #卡撒天嬌 #櫻桃小丸子 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:CRCare 華潤堂

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數