CRCare 華潤堂 感謝週全年至抵 震撼優惠
Advertisements

CRCare 華潤堂 感謝週全年至抵 震撼優惠

2022-12-14

【購物】華潤堂感謝週全年至抵 開鑼啦!12月8日至12月14日一連7天,多款產品包括野生冬蟲夏草、天然燕窩、花旗蔘、蔘茸海味、中西醫藥保健品、健康食品、個人護理用品等一律勁減,仲有每日限定優惠!全年至抵震撼優惠,即刻同家人朋友嚟入貨啦!

購買指定產品滿$688即減$100;購買保健品滿$1,288更即減$200!為答謝會員支持,Green Card或Orange Card會員購買精選產品可享額外92折,仲可以賺取倍數積分!華潤堂感謝週全年至抵,時刻守護您健康!*優惠受條款所限

#華潤堂 #CRCare #感謝週 #明天開鑼 #天然藥材 #冬蟲夏草 #燕窩 #海味 #中西醫藥 #保健 #三高 #增強免疫 #健康食品 #個人護理 #會員 #守護健康 #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/CRCare 華潤堂

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數