CRCare 華潤堂 消費加碼齊FUN享 滿$388送$50、滿$688送$100
Advertisements

CRCare 華潤堂 消費加碼齊FUN享 滿$388送$50、滿$688送$100

2022-08-06

【購物】華潤堂 消費加碼齊FUN享 滿$388送$50!滿$688送$100!新一輪消費券開始派發,諗好點用未啊?華潤堂今次都為大家準備咗消費加碼齊FUN享優惠,現凡買指定產品滿$388即送$50華潤堂禮券,買滿$688即送$100華潤堂禮券,大量優惠產品等您嚟選購!

華潤堂係您同家人嘅健康後盾,與您並肩抗疫!一於嗌埋家人朋友嚟華潤堂購物🛒,善用消費券,享受至抵優惠!

#華潤堂 #CRCare #消費加碼齊FUN享 #中西保健 #健康後盾 #抗疫優惠 #並肩抗疫 #禮券 #優惠 #消費券 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/CRCare 華潤堂

Article Categories:
購物 · 電子支付 · 電子消費券
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數