CosMart 有獎遊戲送 SPORT b. 限量版酒杯環
Advertisements

CosMart 有獎遊戲送 SPORT b. 限量版酒杯環

2023-04-08

【免費】SPORT b. 相信時尚觸覺來自對生活日常的細膩心思,限量版酒杯環就是最好的體現,小飾物以SPORT b. 招牌Dino恐龍及星星設計而成,鍍上動人的玫瑰金色及銀色。扣上這精巧的小環,碰杯一刻氣氛更高漲,而且更可容易分辨酒杯,絕對是家中派對恩物!

現只須要
1. 成為 Sport b. Facebook 粉絲;
2. 追蹤 Sport b. instagram 帳戶;
3. 填妥以下表格回答簡單問題,最佳回答之55名會員即可獲得SPORT b. 限量版酒杯環(一套四件,價值 $790) 。

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/CosMart

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數