Conte de cookie 曲奇童話 免費領取 曲奇獨立包裝

Conte de cookie 曲奇童話 免費領取 曲奇獨立包裝

2020-03-27

【免費】3 位師傅在六星酒店工作幾十年,由學徒到總廚,香港真係經歷唔少風雨,每次都能平安度過,全靠大家守望相助,愛身邊的人。所以大家今次都要互相幫助同保持正能量。真心感謝大家8年來的喜愛!除了8週年紀念的優惠外,其實大家都可以免費到 Conte de cookie 曲奇童話 的店取曲奇獨立包裝,可以送比朋友也可自己食。

#每人可以每日取一片。#歡迎用搓手液 #如果太多人先再算!小小心意、希望大家都在這段時間吃到一點甜,也是曲奇童話唯一在這段時間可以為大家做到!

・灣仔盧押道(修頓球場)澳洲大廈地下B4
・銅鑼灣軒尼詩道人和悅大廈地下3號舖 (打小人對面)
・尖沙咀堪富利士道8D(尖沙咀站A2出口)
・鑽石山荷里活廣場212店 (Starbucks 對面)
・屯門市廣場3270店 (Nike 對面)

#曲奇童話 #contedecookie #八週年慶

» 詳情

資料/圖片來源:Conte de cookie 曲奇童話

Article Categories:
九龍 · 免費 · 新界 · 街頭推廣 · 購物 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝