Citi Hong Kong 有獎遊戲送 SOGO $500 現金券

Citi Hong Kong 有獎遊戲送 SOGO $500 現金券

2017-12-14

【免費】現時樓市狀況,您仲會上車嗎?快啲投票贏取 $500 現金券!2017 年樓價屢創新高,過半數嘅市民認為2018年樓價繼續會升。以現時樓市狀況,您仲會上車嗎?即日起至12月25日投票並完成步驟參加抽獎,有機會贏取 $500 現金券!

» 活動詳情

資料/圖片來源:Citi Hong Kong

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝