Citi Cash Back Visa 信用卡活動免費派發咖啡/飲品

Citi Cash Back Visa 信用卡活動免費派發咖啡/飲品

2017-09-19

【免費】立即去中環,有免費咖啡/飲品派發!Citi Cash Back Visa 信用卡活動已經開始咗喇!快啲過去中環皇后大道中30號娛樂行地下 Mercedes ME 嘆番杯免費咖啡/飲品啦!

» 活動詳情

資料/圖片來源:Citi Hong Kong

Article Categories:
信用卡優惠 · 免費 · 熱門優惠 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝