#OK便利店 Circle K 購買任何小老板產品滿$50 小老板 x 史努比水杯
Advertisements

#OK便利店 Circle K 購買任何小老板產品滿$50 小老板 x 史努比水杯

2022-10-09

【購物】得意又實用!小老板 x 史努比水杯!小老板紫菜脆口惹味!實在係人見人愛,次次一打開都令人食唔停口~ 依家購買任何小老板產品滿$50 即送一隻 小老板 x 史努比水杯!超精美,而且非常實用,放喺屋企或者OFFICE用都得,正呀!快啲去換啦~ 手快有手慢無呀~

數量有限,送完即止。

#OK便利店 #CircleK #小老板 #史努比 #OK便利店 #CircleK #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/OK便利店 Circle K Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數