OK便利店婦女節優惠 DREYER'S D-COLLECTION迷你雪糕批5支裝優惠價
Advertisements

OK便利店婦女節優惠 DREYER’S D-COLLECTION迷你雪糕批5支裝優惠價

2024-03-08

【購物】3.8 婦女節 從心寵愛自己!Happy Women’s Day!一年一度專屬女性的節日!感謝每位美麗的女性,以無私、堅毅和智慧的精神,為家庭、職場還是社區做出了巨大的貢獻。無論她是母親、妻子、姐妹和朋友,她們的存在使生活更加豐富和有意義。她們以愛和關懷照顧著大家,給予支持和鼓勵,就趁 3.8 婦女節,好好感謝身邊的女性~ 女士們都應該好好寵愛自己!3月8日於OK便利店購買DREYERS D-COLLECTION迷你雪糕批5支裝即享優惠價 $38 盒~ 甜蜜犒賞寵愛自己!

・推廣日期:2024年3月8日早上7時至晚上11時59分
・於指定246 間香港特別行政區OK便利店發售
・不可與其他優惠同時使用

#CircleK #OK便利店 #38婦女節快樂 #CircleK #便利店 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/OK便利店 Circle K Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數