China Mobile 儲值卡實名登記 25周年獎賞 送 25GB本地數據、$20增值服務獎賞
Advertisements

China Mobile 儲值卡實名登記 25周年獎賞 送 25GB本地數據、$20增值服務獎賞

2022-11-17

【免費】儲值卡實名登記 25周年獎賞!唔想簽約又想體驗5G快感?幫到你幫到你,CMHK儲值卡幫到你,而家仲有重磅優惠醒你𠻹!完成儲值卡實名登記,即送你25GB本地數據同$20增值服務獎賞,喺11月20日或之前完成,可以用75折購買$300增值券,仲有12月獎賞等緊你!

立即實名登記儲值卡 尊享75折超抵價購買$300增值券*、送25GB本地數據、送$20增值服務獎賞!即刻Click入了解優惠詳情!

*需於2022年11月20日或之前完成儲值卡實名登記。以上優惠受條款及細則約束。

#CMHK #5G #CMHK儲值卡 #25周年預埋你 #連環驚喜優惠 #11月精選優惠 #實名登記 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/China Mobile Hong Kong

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數