China Mobile 有獎遊戲送 香港迪士尼樂園門票

China Mobile 有獎遊戲送 香港迪士尼樂園門票

2018-10-11

【免費】「老友鬼鬼」有獎遊戲 送迪士尼樂園門票~ 大頭鬼、孤寒鬼、吊靴鬼… 唔使等到Halloween,呢班嘩鬼一早就喺大家身邊!10月15日前留言Tag一個朋友,話佢知佢係咩鬼,然後再解釋原因,最有創意嘅參加者即有機會獲得香港迪士尼門票2張!

» 詳情

資料/圖片來源:China Mobile Hong Kong

Article Categories:
免費 · 萬聖節
Jetso Today