China Mobile 2022年上半年請假攻略 一覽
Advertisements

China Mobile 2022年上半年請假攻略 一覽

2022-06-28

【資訊】睇定日子!放假都可以好多嘢做嘅,休息下都唔錯。2021 年受新冠肺炎疫情影響,不少國家都實施旅遊限制,以免疫情擴散。2022年上半年請假攻略,一口氣連放多日嘅快感,你值得擁有。

#CMHK #請假請預早 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/China Mobile Hong Kong

Article Categories:
免費 · 資訊
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數