Chickeeduck 宣佈藝術生活百貨 租約期滿後結束營業
Advertisements

Chickeeduck 宣佈藝術生活百貨 租約期滿後結束營業

2022-08-29

【購物】好感激大家對 Chickeeduck 嘅支持,無論係童裝系列定係藝術生活百貨,全靠你哋嘅支持,Chickeeduck先可以支持到今日。相信大家都知道Chickeeduck一直都受到好多唔同嘅阻礙,但Chickeeduck 仍然堅持經營落去,就係希望繼續提供有紀念價值、有香港人味道嘅產品俾大家。

儘管Chickeeduck再努力,始終都有完結嘅一日,天下無不散之筵席。藝術生活百貨會陸續根據租約結束營業,天后店將會於11月下旬同大家講聲再見。希望大家會喺最後呢段時間嚟到店舖揀選自己喜歡嘅產品留為紀念。

#Chickeeduck #ChickeeduckHK #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Chickeeduck

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數