Cherry 床上用品「換季開倉大清貨」低至 1 折

Cherry 床上用品「換季開倉大清貨」低至 1 折

2017-09-14

【購物】Cherry 床上用品由9月15日至9月21日換季開倉,割價大清貨,低至 1 折!買滿 $300 仲有多款產品換購,精選純棉 780 針床笠售價低至 $89、高貴 1,200 針緞布緹花床笠、枕袋連被袋套裝,售價亦由 $4xx 起。此外,禦寒皇牌產品高級羊毛被,開倉均一價$399,睡眠良伴甜夢枕,開倉價為 $299 兩個,必搶之選! =

資料/圖片來源:Cherry 床上用品

Article Categories:
熱門優惠 · 購物 · 開倉情報
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝