Che Che New York「開倉瘋狂72小時」$10起

Che Che New York「開倉瘋狂72小時」$10起

2017-05-18

【購物】Che Che New York 喺 5月18至5月20日搬遷開倉勁減,所有飾物及手袋$10至$500!食品系列包括朱古力、曲奇餅、蝴蝶酥等都以超級優惠價發售!所有貨品數量不多,大家早啲去睇下啦!

» 優惠詳情

資料/圖片來源:Che Che New York

Article Categories:
熱門優惠 · 購物 · 開倉情報
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝