「ChargeSpot型充接福」x 「傭仔日記」新春迎福禮品 免費大贈送
Advertisements

「ChargeSpot型充接福」x 「傭仔日記」新春迎福禮品 免費大贈送

2021-02-23

【玩樂】「ChargeSpot型充接福」x 「傭仔日記」新春迎福禮品 免費大贈送! ChargeSpot再次聯乘人氣插畫家 傭仔日記 Maid’s diary 推出限量版迎福手挽袋,答謝大家過去一年嘅大力支持之餘,祝福大家牛年「充」滿朝氣同活力!將滿滿運氣袋住返屋企!

免費獲取禮品方法
1. 於指定活動日期內,付費租借 ChargeSpot充電器(免費租借的用戶不符合領獎資格)
2. 歸還充電器後,到以下網頁參加抽抽幸運籤活動,隨機獲得「 ChargeSpot 型充接福」x「傭仔日記」其中一款精美迎福手挽袋*
3. 截圖並填寫領獎登記表格(提交表格時必須已成功歸還充電器,否則會被自動取消得獎資格)
*禮品數量有限,送完即止。

借到一次抽一次,多借多賞!儲齊5款不是夢!

條款及細則
1. 此活動的推廣日期為2021年2月1日至28日。
2. 用戶必須於指定推廣日期內付費租借 ChargeSpot 充電器才符合領獎資格(享受免費租借優惠的用戶不能領獎)。每次付費租借都可獲得一次抽禮品機會,多借多抽。
3. 得獎者須於成功歸還充電器後,填妥領獎表格並提供正確所需資料方可領獎(填寫表格時必須已成功歸還充電器,否則會被自動取消得獎資格)。如因填寫錯漏而導致本公司未能核實有關帳戶或付費租借紀錄,本公司並不會送出禮品,亦不會向用戶發出個別通知。
4. 本公司將於2021年3月17日或之前透過平郵方式寄出獎品到合資格得獎者所提供的本地地址(海外地址恕不接受)。如郵件有任何損毀、寄失或延誤,或因提供的資料有誤而導致寄失或退回,本公司概不承擔損失亦不會補發獎品。
5. 此活動不涉及任何現金;獎品不得轉售、轉讓、不可協議或轉換成現金。如有違反此條款及細則,本公司保留取消及追討獎品之最終決定權。
6. 「ChargeSpot型充接福」x「傭仔日記」手挽袋數量有限 ,得獎次序以提交領獎登記表格為準,送完即止。禮品出門,恕不退換。
7. 如抽中的手挽袋款式已換領完畢,本公司有權隨機送出其他款式,參加者不得異議。
8. 本公司有權以任何禮品取代原有禮品,並保留隨時更改、取消及終止此抽獎活動的權利而不作事先通知。
9. 如有任何爭議,本公司保留最終決定權。

#chargespot #chargespothk #powertheworld #充電器 #借電一掃搞掂 #型充接福 #限量版迎福手挽袋 #多借多送 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 活動詳情及領獎登記

資料/圖片來源:Jetso Today/ChargeSpot

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝