CASIO數學挑戰 送網店禮券、萬用轉換插頭
Advertisements

CASIO數學挑戰 送網店禮券、萬用轉換插頭

2023-03-17

【免費】CASIO數學挑戰 第二彈 現在開始!大家期待已久嘅CASIO 數學挑戰正式開始!準備好、熱好身嘅老師、同學,即刻開始挑戰啦!每位完成挑戰嘅同學都可以獲得禮物*,而最高分嘅挑戰者將會獨得總值$799嘅獎品,快啲叫埋身邊嘅同學一齊挑戰,為DSE做最後衝刺啦!立即參加CASIO數學挑戰!

學生組禮品:最高分且最快完成的參加者獎品
・$500 CASIO 網店禮券 + CASIO fx-50FH II H.K.E.A.A. 認可計算機 名額2名^
首60名學生組參加者贈品
・$50 CASIO 網店禮券 名額60名^

老師組禮品:最高分且最快完成的參加者獎品
・$500 CASIO 網店禮券 名額1名^
首100老師組參加者贈品
・CASIO計算機編程實用指南 印刷本 + 萬用轉換插頭 名額100名^

*禮品數量有限,先到先得,送完即止。
^活動受條款及細則約束

#CASIO #CASIO計算機 #CASIO計數機 #CASIOchallenge #Mathschallenge #DSE #數學挑戰 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/CASIO

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數