Casetify x LINE FRIENDS 期間限定 聯乘系列
Advertisements

Casetify x LINE FRIENDS 期間限定 聯乘系列

2021-04-26

【購物】CASETiFY 首次與 LINE FRIENDS 合作,推出多款以旗下原創肖像 BROWN & FRIENDS 為主題的個人化電子配件。網上候補名單開放,粉絲可登入官方網頁 登記優先預購。LINE FRIENDS x CASETIFY 聯乘系列將於 4 月 26 日正式發售。

趕在春季大掃除之前,CASETiFY 集結 BROWN、CONY、SALLY、CHOCO 等 BROWN & FRIENDS 朋友仔,加入令人耳目一新的必備電子配件系列。CASETiFY 以日常清潔用品為靈感,如清潔噴劑、洗衣液、肥皂泡等,為 LINE FRIENDS x CASETiFY聯乘系列創作出玩味十足的設計。此聯乘系列單品的售價從 $319 起。

#LINEFRIENDSxCASETiFY #CASETiFYHK #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Casetify

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數