Casetify《花生漫畫》Peanuts 史諾比與朋友聯乘系列
Advertisements

Casetify《花生漫畫》Peanuts 史諾比與朋友聯乘系列

2022-02-14

【購物】Casetify 與經典漫畫《花生漫畫》Peanuts 的首次合作,把 CASETiFY 的創新設計和防摔技術注入查理‧布朗、史諾比以及其他《花生漫畫》家族的人物。《花生漫畫》的粉絲將獲邀進入史諾比糖果世界,盡情選購多款色彩繽紛且提供個人化設計選擇的限量 iPhone 手機保護殼產品。Peanuts x CASETiFY 聯乘系列將於 1 月 28 日於 CASETFY 官方網站 casetify.com 正式發售,並支援全球送遞。

#PEANUTSxCASETiFY @casetify_hk @snoopygrams #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Casetify

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數