Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列豬扒專門店 外賣自取專享優惠

Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列豬扒專門店 外賣自取專享優惠

2020-08-03

【飲食】抗疫期間外賣自取專享優惠!為了配合政府要求2020年7月29日開始只做外賣的營運,有見及此Ca-Tu-Ya 吉豚屋 在外賣優惠上作出以下的決定。凡購買以下食品 滑蛋豬扒飯便當(竹) $62、和風汁豬扒飯便當(竹) $62、吉列豬扒便當 $69,購買第二個可享半價優惠!但必須購買以上食品其中一款,以價格較低者計算,詳情可向店務員查詢。

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列豬扒專門店

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝