Ca-Tu-Ya #吉豚屋 期間限定 吉豚屋「激安」優惠 $29 起
Advertisements

Ca-Tu-Ya #吉豚屋 期間限定 吉豚屋「激安」優惠 $29 起

2020-02-25

【飲食】新年期間限定!吉豚屋「激安」優惠!講明係「激安」,就梗係有至激優惠啦!即日起 #滑蛋吉列雞扒飯 同 #吉列雞扒定食 ,只需 $29 同 $39!好耐都無見過咁抵嘅套餐喇,感覺返返去十年前,真係好抵食!加$5仲可以食到炸蝦添呀!

大件夾抵食,吉豚屋尖沙咀分店至有㗎咋!

#吉豚屋 #滑蛋吉列豬扒鰻魚丼 #四十蚊有找

» 詳情

資料/圖片來源:Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列豬扒專門店

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數