Broadway百老滙 將軍澳展銷會有獎遊戲送 100份精美禮品
Advertisements

Broadway百老滙 將軍澳展銷會有獎遊戲送 100份精美禮品

2021-04-16

【免費】咖啡之友大召集!Broadway x Nespresso 一杯咖啡 時刻新享受!喂喂喂!各位咖啡愛好者準備好未?百老滙職員已經準備好同大家介紹兩部咖啡機同會場限時優惠,尾段仲有會場互動遊戲畀大家,想買咖啡機或者贏獎品嘅朋友仔,立即睇片留意詳情啦!​

#BroadwayHK #百老滙 #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 #Nespresso ​ #咖啡 #時刻新享受 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Broadway百老滙

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數