Broadway百老滙 「智激優惠 抵達Broadway」感謝週 指定產品破底價 1 折
Advertisements

Broadway百老滙 「智激優惠 抵達Broadway」感謝週 指定產品破底價 1 折

2020-11-03

【購物】又到咗一年一度嘅百老滙感謝週喇~ 百老滙搜羅咗好多電子產品、家庭電器,以破底價 1 折發售!想知道邊啲產品 1 折咁抵?!即刻follow定Broadway嘅社交媒體,準時睇YouTube同Facebook直播。直播會率先公佈一系列Stay with Broadway感謝週嘅至抵產品!教埋你搶貨攻略,要1 折搶購到心水貨品so easy啦~

【智激優惠 抵達Broadway】直播詳情
日期︰2020年11月5日
時間︰1:30pm
《百老滙YouTube及Facebook同步直播》

@BroadwayHK #智激優惠抵達Broadway #有幾抵 #記得睇live啦 #Broadwaylifestyle #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 搶貨攻略率先睇

資料/圖片來源:Broadway百老滙

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數