Broadway百老滙 銅鑼灣「休娛生活.智能家居體驗」
Advertisements

Broadway百老滙 銅鑼灣「休娛生活.智能家居體驗」

2023-05-27

【購物】一齊進入「休娛」期!「休娛生活.智能家居體驗館」開始!一期一會嘅百老滙體驗館又嚟啦!今期就為大家帶嚟不同系列「智能家電產品」,由小型家電如門鎖、空氣淨化風扇,到大型家電如智能雪櫃、衣物護理機都有!平時買電器最怕屋企唔啱用,今次有得體驗完先再扑鎚🛒,即刻有咗購買嘅信心啦!

加上近年興起一股「智能家電」熱潮,就為您示範「智能家居系統」,示範為您帶來更高效率嘅智能家居生活,以及為家居帶來視覺上嘅簡潔、時尚感覺!一齊嚟今期嘅智能家居體驗館一探「智能家電」與「時尚家居設計風格」嘅融合方案,尋找屬於您嘅家居生活設計靈感!

「休娛生活.智能家居體驗」
日期:2023年5月5日至5月31日
時間:早上11時 至 晚上9時
地點:銅鑼灣怡和街分店,銅鑼灣怡和街42-44號華人銀行東區大廈地下及一樓

#BroadwayHK #百老滙 #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 #智能家居體驗館 #百老滙銅鑼灣怡和街分店 #一定試到你嘅心頭好 #百老滙點止得個睇字 #仲有得體驗 #購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Broadway百老滙

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數