Broadway Circuit 百老匯院線 優惠價申請會員或者續會 送百老匯院線贈券
Advertisements

Broadway Circuit 百老匯院線 優惠價申請會員或者續會 送百老匯院線贈券

2022-06-30

【玩樂】來一起重投光影世界!由即日起至2022年6月30日,可以優惠價 $60 申請成為bcinephile會員、MOViE MOViE會員或者續會^,盡享會員戲票及小賣部優惠!申請途徑 包括百老匯院線應用程式、官方網站、由4月21日起親身辦理。

bcinephile會員:BC會員部、百老匯The ONE、荃灣百老匯
MOViE MOViE會員:MOViE MOViE Cityplaza、MOViE MOViE Pacific Place
會籍優惠受條款及細則約束

^ 限時優惠期內,會員最多可在有效期到期日前1年內進行提前續會

#百老匯院線 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» bcinephile會員

» MOViE MOViE

資料/圖片來源:Jetso Today/Broadway Circuit 百老匯院線

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數