Broadway Circuit 荷里活 百老匯 租約期滿 後關閉
Advertisements

Broadway Circuit 荷里活 百老匯 租約期滿 後關閉

2022-02-25

【資訊】#再見 #感謝 感謝大家多年對荷里活百老匯嘅支持!由於租約至 2022年3月期滿及疫情關閉令,抱歉未能在光影之下道別。百老匯期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面~ See you and stay healthy!有關荷里活百老匯的 bcinephile會員部服務將會暫停,會員可到荃灣百老匯、百老匯The ONE及百老匯電影中心辦理會籍申請或延續安排及影碟借還服務之手續。

#百老匯院線 #BroadwayCircuit #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Broadway Circuit 百老匯院線

Article Categories:
玩樂 · 資訊
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數