Broadway百老滙 Bosch Flexxo 2合1無線吸塵機 送 LINE FRIENDS 精品

Broadway百老滙 Bosch Flexxo 2合1無線吸塵機 送 LINE FRIENDS 精品

2019-03-19

【購物】冇束縛 吸到盡~ 屋企咁多窿窿罅罅,最怕用吸塵機嗰陣條線撠撠下,啲塵點都吸唔到!好在有Bosch Flexxo 2合1無線吸塵機!內置25.2V鋰離子電池,將吸力較至一般模式,就可以拎住佢無線清潔長達55分鐘#,吸勻全屋最刁鑽嘅角落都仲有電淨。仲有2合1手提式同直立式兩用功能,兼能夠將配件收納喺機身內,配合唔同需要。即日起至2019年3月21日嚟百老滙買Flexxo 2合1無線吸塵機,仲送LINE FRIENDS得意精品添!

#BBH3251GB #Flexxo2合1無線吸塵機 #手提式 #直立式 #配件一體收納 #2段速吸力選擇 #幾時都咁冧 #百老滙享樂主義 #您專業的電器顧問

» 詳情

資料/圖片來源:Broadway百老滙

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝