Body Shielder 盾牌 期間限定 聖誕節口罩
Advertisements

Body Shielder 盾牌 期間限定 聖誕節口罩

2021-12-01

【購物】聖誕節口罩開始有得買喇!成人、兒童、幼童平面聖誕節口罩價格 $2 片,BB-3D口罩價格 $2.0 片,請到各盾牌防疫產品中心購買。

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Body Shielder 盾牌

Article Categories:
Jetso · 聖誕活動 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數