Bartra Wealth Advisors 問卷調查 送 500份 Pacific Coffee 咖啡券
Advertisements

Bartra Wealth Advisors 問卷調查 送 500份 Pacific Coffee 咖啡券

2022-03-26

【免費】Bartra Wealth Advisors 現進行一個關於投資移民的意見問卷,首500名完成問卷的受訪者可以獲得Pacific Coffee Voucher 一張。誠意邀請閣下完成由Bartra Wealth Advisors發起的有關移民之問卷調查,是以了解一眾香港市民對移民海外以及移民方法的意向和想法。受訪者在完成問卷後,可以獲得Pacific Coffee咖啡劵一張,數量有限,先到先得。

經資料確認後,Bartra Wealth Advisors 將於2-4星期內發送咖啡券,請自行留意郵箱,耐心等候。如有任何爭議,Bartra Wealth Advisors 將保留最終解釋及決定權。

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Bartra Wealth Advisors

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數