bareMineral 學生優惠 任何購物 免費享用 一對一修眉服務
Advertisements

bareMineral 學生優惠 任何購物 免費享用 一對一修眉服務

2018-11-26

【玩樂】學生限定!免費修眉服務!對於化妝新手嚟講,自己修眉最驚嘅就係修得唔對稱,甚至會痛到標眼水!如果妳係全日制學生,又想舒舒服服咁修眉,就唔好錯過 bareMinerals 11 月嘅學生限定修眉優惠喇!即日起至 11 月 30 日,帶埋妳嘅全日制學生證嚟 沙田 LOG-ON 專櫃,只要完成任何購物即可免費享用價值 $150 嘅一對一修眉服務!快啲話畀同學仔知呢個咁抵嘅優惠啦~

#bareMineralsHK #BrowService #StudentOffer #LOGON

» 詳情

資料/圖片來源:BareMinerals HK

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數