#Banitore 便利妥 灰綠、粉藍、粉橙、淺紫 彩虹 3D口罩
Advertisements

#Banitore 便利妥 灰綠、粉藍、粉橙、淺紫 彩虹 3D口罩

2021-01-24

【購物】便利妥 彩虹 3D口罩 即日有售,一盒四色 灰綠、粉藍、粉橙、淺紫 共20片,每色各5片,20片 1 盒,XS 、S、M、L 有售,ASTM F2100-19 Level 2,CE TYPE IIR
BFE、PFE、VFE>98%,百佳、Fusion、Great、Taste、International、SU-PA-DE-PA、SOGO、FRESH 有售。

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Banitore 便利妥

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝