Anniversary.ESDlife 用戶體驗問卷調查 送 GODIVA 或 Haagen-Dazs 現金券
Advertisements

Anniversary.ESDlife 用戶體驗問卷調查 送 GODIVA 或 Haagen-Dazs 現金券

2021-03-30

【免費】誠邀參與Anniversary.ESDlife網站體驗意見調查!完成問卷送$50現金劵!生活易現在正進行有關Anniversary.ESDlife網站體驗的意見調查,旨在提升讀者的用戶體驗及豐富網站內容變得更多元化,誠邀閣下花數分鐘回答以下問卷。

為答謝大家支持,首100名完成問卷的參加者將會獲得 GODIVA 或 Haagen-Dazs 現金券 價值 $50 1 張,現金劵款式將隨機派發,先到先得。

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ESDlife

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數