Anmum 安滿 有獎問卷調查 送 60份 萬寧$50現金劵
Advertisements

Anmum 安滿 有獎問卷調查 送 60份 萬寧$50現金劵

2022-04-15

【免費】有獎問卷調查問卷調查!為更了解媽媽及準媽媽喺懷孕或授乳期間對媽媽會及營養補充品嘅睇法,誠邀妳用15-20分鐘時間參與一項有獎問卷調查!首30名懷孕中嘅女士;或首30名產後及其子女年齡為0-6個月大嘅女士,符合參加資格及成功完成整份問卷,並留低有效聯絡資料(包括姓名及郵寄地址)嘅參加者,將會獲得香港萬寧$50現金劵一張!獎品先到先得㗎!立即click入連結完成問卷!

條款及細則
1. 「有獎問卷調查」(「活動」)由恒天然乳品(香港)有限公司主辦(「本公司」、「我們」、「我們的」)。
2. 參加者必須為年滿18歲或以上的香港特別行政區居民,須為孕婦奶粉用家,為懷孕中的女士或產後及其子女年齡為0-6個月大的女士,參加者須為孕婦奶粉用家。當參加者填妥及遞交網上表格時,即表示同意本公司將收集你所輸入的個人資料以作進行調查研究作內部統計分析。所有資料均按個人(私隱)條例處理,並於活動完成後6個月後銷毀。參加者可依個人意願提供其個人資料。如參加者不願意提供相關資料,整個登記程序將不會完成,並視為未參加本活動。
3. 完成全份問卷、成功留低聯絡資料 (包括姓名及郵寄地址)並成功送出,即代表成功完成問卷。完成問卷而又符合參加資格的首30名懷孕中的女士及首30名產後及其子女年齡為0-6個月大的女士,將會獲得香港萬寧$50現金劵一張。獎品名額有限,先到先得,送完即止。完成時間以本公司系統為準。
4. 完成問卷即表示閣下同意條款及細則及收集個人資料聲明的條款及本公司的「私隱政策聲明」
5. 每人只限參加一次,每人只可贏取獎品一次;如發現同一位參加者以重複作答,或以其他不誠實手法參與遊戲,該得獎資格將會被取消,而不作另行通知,參加者不得異議。
6. 獎品將於2022年5月31日或以前以郵寄方式寄出,郵寄只限有效香港通訊地址。同一地址只會郵寄一次。
7. 領取獎品後,如有任何有關使用方法的問題,請向禮劵發行商查詢。所有獎品不能更改、退換或兌換現金,使用詳情請細閱獎品之條款及細則。
8. 本公司保留隨時更改、取消或補充此活動的條款及細則,更改獎項、暫停、終止或取消活動的權利,而無須事先通知或解釋原因。如有任何爭議,本公司所作的決定為最終及不可推翻。
9. 如有任何違反此等條款及細則、以不誠實手法參加或進行活動,本公司有權立即取消其參加及/或獲得禮劵的資格,而不作任何通知,並對任何違反行為保留追究權利。
10. 如有任何關於本活動的查詢,請發送訊息到「Anmum Hong Kong 安滿香港」Facebook專頁 或致電2371 3880聯絡我們。
11. 本公司對任何第三方的行為不負責,例如禮券發行人或郵寄服務提供者作出的行為。
12. 為了方便您使用,本公司可能提供連接第三方網站的連結,本公司提供任何連結不構成本公司認同該網站,反之亦然。

#有獎問卷調查2022 #有獎問答 #贏現金劵 #先到先得 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Anmum Hong Kong 安滿香港

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數