amJetso 送禮 送Centralin x 威露士「快人一泡」自動泡沫洗手液機
Advertisements

amJetso 送禮 送Centralin x 威露士「快人一泡」自動泡沫洗手液機

2020-08-11

【免費】amJetso 留言「快」!送你Centralin x 威露士「快人一泡」自動泡沫洗手液機!第三波疫情仍未見頂,真係一刻都唔能夠鬆懈!勤洗手是常識,但點先洗得「快」你又識唔識?Centralin x 威露士最新推出嘅0.25秒自動泡沫洗手液機,只需0.25秒就可以自動唧出豐盈泡沬,極速消毒防菌,洗完雙手即刻乾淨晒 !洗手液機身採用防濺水設計;用完一支可隨時更換補充裝,方便長期使用,補充裝亦已同步上市,詳情可到 Walch Hong Kong Inbox查詢。

想體驗「快人一泡」,兼快手得到呢部自動泡沫洗手液機?留言「快」及tag 3個朋友,即INBOX你參加方法!8月12日截止!名額 300個!

#amjetso #am送禮 #Walch #威露士 #自動泡沫洗手液機 #快人一泡 #洗手 #消毒防菌 #洗手液 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:am730

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數