AEON、一田超市買維他奶山水產品滿$15 送 維他奶山水蒸煮有機嫩豆腐
Advertisements

AEON、一田超市買維他奶山水產品滿$15 送 維他奶山水蒸煮有機嫩豆腐

2022-02-24

【購物】#維他奶山水限時優惠!呢排天氣咁凍,最啱緊係係屋企打邊爐啦!而打邊爐又點少得 #有機豆腐 呢個必備item呢~ 而家嚟 AEON 或者一田超市買維他奶山水產品滿$15 ,就即刻送你「#維他奶山水蒸煮有機嫩豆腐」220克1盒*啦!

咁抵仲唔快啲去買返幾包豆腐同屋企人一齊「烚下烚下」?*以單一發票計算,優惠受條款及細則約束。數量有限,送完即止。
AEON:即日起至2022年3月2日
一田超市:即日起至2022年2月28日

#維他奶山水 #有機認證豆腐 #非基因改造大豆 #種植過程不施用化學農藥及化肥 #不添加防腐劑 #香港新鮮製造 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Vitasoy 維他奶

Article Tags:
· · · · · · ·
Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數