AEON 優惠|免費下載AEON Mobile手機應用程式 $5 滋味薯片電子優惠劵
Advertisements

AEON 優惠|免費下載AEON Mobile手機應用程式 $5 滋味薯片電子優惠劵

2023-09-14

【購物】$5滋味薯片電子優惠劵!歐洲足球賽事新一季已經開始!識睇一定要食住薯片咁睇!AEON會員凡於推廣期內 即日起至9月14日期間,登入AEON Mobile手機應用程式即可免費領取「$5滋味薯片電子優惠劵」1張。AEON會員於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購買指定薯片產品*滿$50,折實單一發票計算,即可使用$5電子優惠劵一張。仲未申請做AEON會員?即刻去申請啦,大把優惠等住你嚟拎!

*每位會員只限換領每款優惠劵一次。
*部份商品除外
*詳情請參閱宣傳海報或向店舖職員查詢。

#AEON #AEONSTYLE #電子優惠券 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/AEON Stores Hong Kong

Article Categories:
優惠券 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數