adidas 女生限定 「adidas Women's FITNESS SATURDAY」

adidas 女生限定 「adidas Women’s FITNESS SATURDAY」

2019-07-19

【玩樂】女生限定 adidas Women’s FITNESS SATURDAY~ adidas 將於 7 月 27 日及 8 月 3 日一連兩個週末舉行「adidas Women’s FITNESS SATURDAY」,女生們可參與由各大星級導師主理的瑜伽班和健身訓練課程,以及各式各樣的工作坊,並帶走專屬自己的紀念品!

由即日起至 7 月 26 日,凡於指定店舖單次購物滿淨值 $800,即可獲得 1 張登記卡,首 200 名於指定登記期*最快成功登記的顧客即可獲贈「adidas Women’s FITNESS SATURDAY」活動門票 2 張。

#SportsBase2019 #HereToCreate

» 登記連結

資料/圖片來源:adidas

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝