7-Eleven YAU手工啤酒推出新口味 柑橘味
Advertisements

7-Eleven YAU手工啤酒推出新口味 柑橘味

2021-06-21

【飲食】#FunTime之選 #YAU最佳損友IPA #地道口味!炎熱夏日,嚟罐冰涼啤酒降降溫,絕對係夏日嘅小確幸啊。YAU手工啤酒推出新口味 柑橘味!清新嘅柑橘口味與啤酒花嘅回甘味完美平衡,夾雜着苦甜同甘香嘅口感,係比較容易入口嘅IPA之選,適合追求100%手工啤體驗同新穎口感嘅啤酒愛好者~

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #嚟7仔 #試新嘢 #陸續到舖 #柑橘口味 #YAU #最佳損友 #Tangerine #IPA #手工啤 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
Jetso · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝