7-Eleven #期間限定 羽衣甘藍菠菜粉果及小籠包
Advertisements

7-Eleven #期間限定 羽衣甘藍菠菜粉果及小籠包

2021-03-26

【飲食】#新滋味 #熱賣點有新嘢 #期間限定 鍾意嚟HotShot買蒸點做早餐嘅你,宜家又多兩個新選擇啦! 7-Eleven熱賣點新出羽衣甘藍菠菜粉果及小籠包,快啲買嚟試吓啦!羽衣甘藍菠菜粉果 $12* 2件 軟糯粉果皮包著羽衣甘藍、沙葛、木耳、菠菜等,健康之選!套餐任何 小食可轉配羽衣甘藍菠菜粉果2件!

小籠包$12* 3件 薄薄嘅皮包著嫩滑多汁嘅豬肉,滋味十足。套餐任何 小食可轉配小籠包3件!

*所有價格以個別店舖為準。
#7ElevenHK #自家品牌 #HotShot #熱賣點 #羽衣甘藍菠菜粉果 #小籠包 #試新嘢 #簡單滋味 #方便 #暖笠笠 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝