7-Eleven 期間限定 V3D 多啦A夢 KF94款式口罩
Advertisements

7-Eleven 期間限定 V3D 多啦A夢 KF94款式口罩

2021-05-30

【購物】#FunTime之選 #7Eleven優先發售 #香港澳門都有㗎!冬甩個爸爸~ 冬甩個爸爸~ 多啦A夢!V3D推出多啦A夢口罩,粉絲必買!係香港首個獲得多啦A夢官方版權嘅KF94款式口罩,每盒有2款,每款5個。對於鍾意收藏特色口罩嘅你或者多啦A夢嘅粉絲們都一定唔好錯過啦!

請自行評估網購風險,特別是預付形式。買家應向賣方查詢清楚,貨品或口罩規格、質素、資料等,免招金錢損失。建議面交付款形式,並應當面檢查口罩。網站只轉戴資料及報導。

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #V3D #KF94 #多啦A夢 #嚟7仔 #試新嘢 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數