7-Eleven #期間限定 譚仔三哥 激辣魔麻辣豬耳味薯片、激辣魔薯土匪雞翼味薯片
Advertisements

7-Eleven #期間限定 譚仔三哥 激辣魔麻辣豬耳味薯片、激辣魔薯土匪雞翼味薯片

2021-04-28

【飲食】#FunTime之選 #期間限定 #譚仔fans注意!平時成日食嘅麻辣豬耳同土匪雞翼,如果變成薯片味會係點呢?依家嚟7仔就知啦!激辣魔麻辣豬耳味薯片 以多種獨門香料調製,帶有濃郁麻辣蒜香味,辣度好似譚仔3小辣咁!激辣魔薯土匪雞翼味薯片 譚仔三哥土匪雞翼係必叫單品!今次土匪雞翼味薯片完美呈現出香濃黑芝麻香味同口感,令你流晒口水啊!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #嚟7仔 #試新嘢 #譚仔 #土匪雞翼 #麻辣豬耳 #3小辣 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數