7-Eleven 新品推介 | 道地極品烏龍奶茶牛奶飲品
Advertisements

7-Eleven 新品推介 | 道地極品烏龍奶茶牛奶飲品

2023-08-30

【飲食】#FunTime之選 #新品推介 #7仔獨家發售!奶茶控留意!今期7仔為你帶嚟道地極品烏龍奶茶牛奶飲品,將帶有回甘嘅烏龍茶 加上濃厚奶味,茶香奶滑 ,口感豐富 ,奶茶控必試!同場加映yuu會員印花獎賞!任何牛奶飲品、鮮豆漿236毫升即享 買5送1優惠!

yuu印花派發⽇期由即⽇起⾄2023年9⽉12⽇。會員需於付款前出⽰「yuu會員⼆維碼」或「拍會員八達通/會員enJoy卡」確認會員⾝份⽅可儲印花。優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱yuu應⽤程式。

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #快啲嚟7仔啦 #陸續到舖 #7ElevenHK #7Eleven便利店 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Tags:
· · · · · ·
Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數