7-Eleven #7仔預購站 #優先預購 #角落小夥伴
Advertisements

7-Eleven #7仔預購站 #優先預購 #角落小夥伴

2021-07-10

【購物】#7仔預購站 #優先預購 #角落小夥伴!今期 7 仔預購站為你帶來三款可愛嘅角落小夥伴雙面咕𠱸!為家居增添可愛色彩,治療你平凡生活!另外仲有適合夏日嘅角落小夥伴及保溫午餐袋!加野餐墊套裝 粉絲們記得預購啦!

預購日期:即日起至 2021 年 7 月 13 日
角落小夥伴雙面咕𠱸取貨日期:2021 年 10 月 5 日上午 7 時至 10 月 11 日
角落小夥伴套裝 保溫午餐袋+野餐墊、取貨日期:2021 年 7 月 27 日上午 7 時至 8 月 2 日

預購流程
・ Click入7仔預購站
・ 儲存「產品條碼」圖像
・ 於7-Eleven店舖出示「產品條碼」及付款
・ 憑收據於取貨日期到同一店舖取貨,並保留收據作保養用途。

此預購適用於香港及澳門7-Eleven店舖。每單交易只限預購1件。貨品數量有限,售完即止。已預購的貨品不設退貨/退換。優惠受有關條款及細則約束。

#すみっコぐらし #7ElevenHK #7ElevenMacau #FunTime之選 #角落小夥伴 #Cushions #3款 #手感舒服 #保溫午餐袋 #野餐墊 #可愛 #實用 #預購 #到店自取 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數