7-Eleven #新品推介 小島食品 海鮮小食

7-Eleven #新品推介 小島食品 海鮮小食

2019-09-22

【購物】#新品推介 返工口痕痕又唔知食咩好?不妨試下7-Eleven 今期為你推介嘅海鮮小食啦!4款滋味配搭 包括 小島食品黑芝麻帶子裙邊、小島食品黑芝麻沙甸魚干條、小島食品黑胡椒康吉鰻魚干、小島食品黑胡椒魚干。

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #小島食品

» 詳情

資料/圖片來源:7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝