7-Eleven 竹下童星點心麵朱古力味雪條
Advertisements

7-Eleven 竹下童星點心麵朱古力味雪條

2022-05-25

【飲食】#FunTime之選 雪糕關注組注意!未推出已經 #討論度極高 嘅 #竹下童星點心麵朱古力味雪條 終於登場!童星點心麵相信大家都食過,但脆卜卜嘅童星點心麵 + 外圍包住朱古力醬嘅雲呢拿雪糕依個配搭,甜中帶鹹,真係好好奇食落會係咩味!

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #竹下童星點心麵 #嚟7仔 #試新嘢 #陸續到舖 #聽講食落出奇地夾 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數