7-Eleven 日本東京人氣手信 #SMORE烤棉花糖撻
Advertisements

7-Eleven 日本東京人氣手信 #SMORE烤棉花糖撻

2021-05-27

【飲食】#FunTime之選 #SMORE烤棉花糖撻 #香港澳門都有㗎!日本東京人氣手信嚟7仔都有得買啦~ S’MORE 烤棉花糖撻嘅撻皮勁酥脆,撻皮上揸咗層烤過嘅朱古力,再擠上主角棉花糖,最後放入焗爐烤成金黃色嘅誘人色澤!烤棉花糖撻有兩種吃法 打開包裝袋直接品嚐,打開包裝袋再放入微波爐加熱5秒鐘,就會有棉花糖拉絲嘅口感!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #日本手信 #新鮮出爐 #羽田機場 #成田機場 #日本東京人氣手信 #嚟7仔 #試新嘢 #陸續到舗 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
澳門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數