7-Eleven 雀巢1927牛奶朱古力、雀巢1927黑朱古力
Advertisements

7-Eleven 雀巢1927牛奶朱古力、雀巢1927黑朱古力

2021-03-31

【飲食】#FunTime之選 朱古力愛好者留意啦!7仔返咗兩款新款朱古力,鍾意嘗新嘅你梗係唔好錯過啦!雀巢1927牛奶朱古力!雀巢1927黑朱古力!做嘢隨時食返塊朱古力,爽啊!

#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #嚟7仔 #雀巢 #牛奶朱古力 #黑朱古力 #便利店 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/7-Eleven Hong Kong

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝